سلام

20150512_MG_2241 copy
به زودی فعال تر میشم

Posted in Uncategorized

امید

چند سال گذشته به درجا زدن گذشت

تغییراتی در زندگی ام ایجاد کرده ام که راه را بر انجام  آنچه بدان علاقه دارم خواهد گشود

مدتی است تصمیم دارم دوباره عکس بگیرم و در طبیعت بگردم. امیدوارم بتوانم

یک عکس قدیمی بعد از چند سال

  20110524_MG_5025-Edit copy 2

Posted in Uncategorized

سلام

سلام زندگی

اول- سایت قبلی و دومینش توسط هکرهای چینی هک شد و به ناچار دومین وکل سایت تغییر کرد

دوم- سعی خواهم کرد بیشتر بنویسم

سوم- بی حالم و بی حوصله اما چرا؟ نمی دانم

چهارم – 28 سال قمری پیش من امروز متولد شدم

Posted in Uncategorized