سلام

سلام زندگی

اول- سایت قبلی و دومینش توسط هکرهای چینی هک شد و به ناچار دومین وکل سایت تغییر کرد

دوم- سعی خواهم کرد بیشتر بنویسم

سوم- بی حالم و بی حوصله اما چرا؟ نمی دانم

چهارم – 28 سال قمری پیش من امروز متولد شدم

This entry was posted in Uncategorized.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*