امید

چند سال گذشته به درجا زدن گذشت

تغییراتی در زندگی ام ایجاد کرده ام که راه را بر انجام  آنچه بدان علاقه دارم خواهد گشود

مدتی است تصمیم دارم دوباره عکس بگیرم و در طبیعت بگردم. امیدوارم بتوانم

یک عکس قدیمی بعد از چند سال

  20110524_MG_5025-Edit copy 2

This entry was posted in Uncategorized.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*